førstehjælp

Førstehjælp – hvis uheldet er ude

Denne artikel indeholder reklame tekster

Hurtig hjælp er livreddende - her er fire gode hovedpunkter til førstehjælp

Færdes du steder hvor der er mange mennesker, i byen, gågaden, bussen, toget eller tilsvarende steder, og møder en der er blandt de tusindvis af danskere, der hvert år kommer til skade og har brug for førstehjælp.

Hvis du oplever ulykken på nærmeste hold, er det vigtigt at du træder til og handler efter førstehjælpens fire hovedpunkter:

1. Skab sikkerhed på stedet
2. Vurder personens tilstand
3. Tilkald hjælp
4. Giv herefter førstehjælp

(1) Skab sikkerhed på stedet

Ulykker kræver en effektiv indsats for at mindske konsekvenserne. Når du oplever en ulykke er det vigtigt at stoppe den, så den ikke udvikler sig eller bliver værre. Start med at få et overblik over ulykkens omfang ved at tjekke omgivelserne. Er der forhold, der kan sætte dig selv i fare? Er du eller offeret truet af ild, gasser eller giftig røg? Det vigtigste er:

Egen sikkerhed: Når man er stresset overser man ofte sin egen sikkerhed. Det er afgørende, at du først sikrer dig selv, så du ikke selv bliver et offer. HUSK: Du kan ikke hjælpe andre, hvis du selv er kommet til skade.

At ulykken standses: For at skabe sikkerhed og sikring af ulykkesstedet. Det vil sige, at trafikken skal stoppes, motoren skal slukkes, strømmen skal afbrydes, m.m.. Hvis man ikke kan standse ulykken, kan det være nødvendigt at foretage en nødflytning af den tilskadekomne.

(2) Vurder personens tilstand

Når sikkerheden er skabt, skal du finde ud af hvilken hjælp den tilskadekomne har brug for. Begynd med at undersøge om personen er ved bevidsthed. Start med at tale højt og tydeligt. Svarer vedkommende ikke, kan du ruske let i hans skuldre. Hvis han er bevidstløs, vil han ligge slapt hen. Det er altid livsfarligt at være bevidstløs. Derfor er det vigtigt at sikre frie luftveje, vejrtrækning og blodcirkulation.

Det kaldes også ABC princippet:
A står for Airway (luftvej)
B står for Breathing (vejrtrækning)
C står for Circulation (blodkredsløb)

Det er vigtigt, at man undersøger den forudlykkede i denne rækkefølge, da frie luftveje har betydning for vejrtrækningen, som har betydning for blodcirkulationen.

(3) Tilkald hjælp

Nu skal du vurdere hvilken hjælp der er nødvendig for den tilskadekommende. Afhængigt af skaden og ikke mindst situationen, skal du kontakte alarmcentralen på telefon 112.

Du skal klart og tydeligt forklare alarmcentralen:

Hvad der er sket: Fortæl f.eks. om den syge eller tilskadekomne er vågen eller bevidstløs.

Hvor det er sket: Hvor skal ambulancemandskabet henvende sig ved ankomsten? Hvor mange, der er kommet til skade: Ved trafikulykker er dette også en vigtig oplysning, som du skal give til alarmcentralen.

Husk, at det er alarmcentralen, der afslutter opkaldet, så du er sikker på, at alle oplysninger er givet korrekt.

Er du alene med en person i livsfare, skal du starte med at give førstehjælp og derefter tilkalde hjælp.

Danmarks officielle app til 112 alarmcentralen: Med Danmarks officielle 112 app kan du starte til et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinator afsted.

Vær forberedt: Download Danmarks officielle 112 app her.

Når uheldet er ude, kan du dermed få hjælp hurtigst muligt.

(4) Giv herefter førstehjælp

Førstehjælp er al den hjælp, der gives til den tilskadekomne. Det er vigtigt at du hele tiden samarbejder med den tilskadekomne, beroliger og støtter. Hvis vedkommnede trækker vejret, skal du sikre fri luftvej ved at anbringe ham i aflåst sideleje. Aflåst sideleje benyttes, når du er nødt til at forlade en person, der trækker vejret normalt.

Eller hvis der er forhold, der gør, at det er mest hensigtsmæssigt at lejre personen på siden. Fx ved opkastning, ansigtslæsioner eller lignende.

Nu kan du begynde yde psykisk førstehjælp: Den psykiske førstehjælp indgår i alle situationer, hvor der ydes fysisk førstehjælp. Her er et par anvisninger til, hvordan du bedst kan yde støtte:

Optræd roligt: Hvis du skal hjælpe i en ulykkessituation, har det stor betydning for andre på skadestedet, at du optræder roligt når du skal sikre ulykkesstedet og give førstehjælp.

Tal med den tilskadekomne: I situationen, hvor du giver fysisk førstehjælp, skal du tale med den tilskadekomne, og hele tiden fortælle, hvad du vil gøre. En bevidstløs person kan godt høre, selvom han ikke kan svare dig.

Praktisk hjælp: Hjælp med at samle personlige ting sammen, så den tilskadekomne får dem med på sygehuset. Hvis tøj er revet itu, og du har mulighed for at tildække den tilskadekomne med et tæppe, er det en god ide.

Lyt: Når situationen tillader det, skal du eller en anden hjælper blive hos den tilskadekomne. Sæt dig ved siden af personen, og lyt til ham. Læg evt. en hånd på den tilskadekomnes skulder.

Nærvær: Lad ikke de uskadte være alene. Hjælp dem med at finde ud af, hvem der kan komme og være sammen med dem, når de kommer hjem.

Førstehjælp er en vigtig funktion vi alle burde lærde.

Kilde: Dansk Røde Kors

Dette site bruger annonce- og reklamer tekster

Samarbejdspartnere:

Kategorier
Samarbejdspartnere:
måltidskasser
Samarbejdspartnere: